Вы здесь

Наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 р. «Про затвердженні інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 233 від 29.07.96          Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ              юстиції України 
                   17 вересня 1996 р. 
                   за N 536/1561 
 

       Про затвердження інструкцій щодо надання 
     медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
            Міністерства охорони здоров'я 
        N 499 ( v0499282-03 ) від 28.10.2003 
        N 254 ( z0524-08  ) від 17.05.2008 
        N 287 ( z0548-09  ) від 30.04.2009 } 
 

   З метою посилення протитуберкульозних заходів в Україні, 
відповідно  до Основ законодавства України про охорону здоров'я 
( 2801-12 ) від 19.11.92 р., та Закону України "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) 
від 24.02.94 р. Н А К А З У Ю : 

   1. Затвердити:
   1.1. Інструкцію про направлення хворих на туберкульоз на 
санаторне лікування (додається); { Інструкція про направлення 
хворих на туберкульоз на санаторне лікування втратила чинність на 
підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 287 ( z0548-09 ) 
від 30.04.2009 } 

   { Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу 
Міністерства охорони здоров'я N 254 ( z0524-08 ) від 17.05.2008 } 

   1.3. Інструкцію  про  застосування  туберкулінових  проб 
( z0538-96 ); 

   1.4. Інструкцію  про  застосування вакцини туберкульозної 
БЦЖ-М, БЦЖ ( z0539-96 ); 

   1.5.  Інструкцію  про  поділ  на  групи  контингентів 
протитуберкульозних  диспансерних  закладів  (  z0540-96  ); 
{ Інструкція про поділ на групи контингентів протитуберкульозних 
диспансерних  закладів  втратила чинність на підставі Наказу 
Міністерства  охорони  здоров'я  N 499 ( v0499282-03 ) від 
28.10.2003 } 

   1.6. Інструкцію про порядок оформлення відпусток хворих на 
туберкульоз із лікарень і санаторіїв ( z0541-96 ). 

   2. Вважати такими, що не застосовуються на території України:
   2.1. Наказ МОЗ СРСР від 05.07.88 р. N 527 "Про удосконалення 
протитуберкульозної допомоги в країні" (додатки N 2, N 3, N 4, 
N 5, N 6, N 7, N 10).
   2.2. Наказ МОЗ СРСР від 28.02.89 р. N 128 "Про поширення дії 
наказу МОЗ СРСР від 02.02.84 р. N 125 на туберкульозні лікарні і 
санаторії". 

   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій довести зазначені 
інструкції до працівників охорони здоров'я, керівників установ, 
організацій і підприємств різних форм власності та контролювати їх 
виконання.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 Перший заступник міністра               А.М.Сердюк 

   {  Інструкція про направлення хворих на туберкульоз на 
санаторне  лікування  втратила  чинність  на підставі Наказу 
Міністерства охорони здоров'я N 287 ( z0548-09 ) від 30.04.2009 }